استعلامات استخدامی، اداری و تامین اجتماعی


 

سال

تاریخ       درج   شماره استعلام

عنوان استعلام

شناسه

پرسش

پاسخ

پیوست
97 97/12/26 291757 کسر یا عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین
97 97/11/29 262752

عيدي کارکنان دولت و نحوه تسري آن به کارگران شاغل مشمول قانون کار در دستگاه‌هاي اجرايي


(1) , (2)
97 97/11/15 252939 نحوه بهره مندی کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق
(1) و (2) و (3) و (4)
97 97/11/08 246336 فوق العاده ویژه موضوع تبصره(3) ماده(20) آیین نامه اجرایی قانون تشیل سازمان مدیریت بحران کشور
(1) , (2) , (3), (4)
97 97/10/25 224605 احتساب یا عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت بازنشستگان موضوع تبصره ماده(10)قانون مدیریت خدمات کشوری پس از انقضا قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
(1) , (2) , (3)

 
97 97/10/25 223490 شمول یا عدم شمول کارکنان قرارداد کار معین تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون اعطای امتیازات ایثارگری و ...
(1) , (2) , (3)
(4) , (5) , (6)
97 97/10/25 213640 انتقال وجوه مربوط به ذخیره سنوات و مرخصی استفاده نشده ایام ماموریت از دستگاه مقصد به مبدا  
97 97/10/25 154275 کسر یا عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان دستگاه های اجرایی

(1), (2)
97 97/10/25 106684 لحاظ با عدم لحاظ فوق العاده ویژه بند (10)ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت
97 97-10-10 54779 نحوه بازپرداخت خدمت مستخدمان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی به درخواست مستخدم و محاسبه پاداش و وجوه تشویقی آن ها
(1) , (2)
97 97-10-10 149912 امکان پرداخت حقوق کارمندان قبل از احراز تخلف در مراجع صالح
97 97-07-29 158754 نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مازاد شش ماه کارکنان قراردادی و مشمولین تامین اجتماعی
(1), (2), (3), (4), (5), (6)
97 97-7-1 115907 پرداخت فوق‌العاده ماموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای  
97 97-7-3 135654 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
(1) , (2)
96 96-12-27 1787817 جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی در قالب قرارداد مشاوره ای با اشخاص حقیقی
96 96-12-13 284483          کسر یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت  
96 96-12-13 284521           پرداخت یا عدم پرداخت حق بازنشستگی سهم دولت موضوع تبصره (4) ماده (49) قانون اصلاح موادی از قانون وظیفه عمومی  
96 96-12-9 281233           پرداخت کمک های رفاهی به کارمند معلق یا آماده به خدمت پس از احراز حکم برائت وی  
96 96-12-7 276954           کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان رسمی و پیمانی مشمول صندوق تامین اجتماعی  
96 96-11-21 263584            امکان احتساب سنوات خدمت کارکنان قراردادی در دستگاههای دولتی به هنگام استخدام در دستگاههای اجرایی دیگر پس از پذیرفته شدن در آزمون استخدام  
96 96-11-11 255829          میزان و نحوه پاداش پایان خدمت مستخدم رسمی فوت شده یا از کار افتاده
96 96-11-4 248915         پرداخت یا عدم پرداخت فوق العاده ماموریت روزانه به کارمندان بازنشستگان به کار گرفته  
96 96-10-9 223208          معافیت اسرا،جانبازان ،فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل 24 ماه حضور در جبهه از پرداخت کسورات بازنشستگی  
96 96-9-12 198449           محاسبه پاداش پایان خدمت مشمولین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با لحاظ ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری  
96 96-8-16 172293         پرداخت یا عدم پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمند اخراجی  
96 96-6-5 107498             شمول و یا عدم شمول  پرداخت فوق العاده نوبت کاری از محل اعتبار حقوق و مزایای مستمر
96 96-5-21 96222          امکان درج فوق العاده نوبت کاری در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی
96 96-5-9 88650
بیمه عمر و حادثه جانبازان و آزادگان(شاغل و غیر شاغل)
96 96-4-12 65876        محاسبه هزینه حق التدریس مدرسان دارای احکام کارگزینی اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
96 96-3-29 57105
چگونگی محاسبه فوق العاده ماموریت روزانه
 
96 96-3-21 50459
نحوه اعمال بند "سایر" در فرم های قرارداد کار معین (مشخص)
96 96-3-1 35625
سنوات خدمت کارکنان قراردادی
96 96-2-12 21443
پرداخت هزینه جابجایی محل خدمت
95 95-12-18 246289
شمول فوق العاده ویژه موضوع تبصره (3) ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و نحوه و مبنای محاسبه آن
95 95-12-17 245039
نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام افزایش سه ماهه مرخصی زایمان کارکنان پیمانی و قراردادی
95 95-12-14 241284
قرارداد با بازنشستگان در قالب خرید خدمات مشاوره
95 95-12-7 235088
نحوه اعمال مجازاتهای ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
95 95-11-17 217201
تعیین تکلیف احکام حقوقی صادر شده کارکنان پیمانی کمتر از میزان حداقل تعیین شده در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
 
95 95-11-6 209666
برداشت از حساب دستگاههای اجرایی توسط سازمان تامین اجتماعی
95 95-9-24 177373
اعضای هیات علمی طرح سربازی و پیمانی
95 95-9-14 168546
برقراری یا حذف طبقه تشویقی اعطا شده و تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی که بعد از 1388/1/1 استخدام شده یا می شوند.
95 95-9-14 168498
ماموریت بدون حفظ پست اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاههای اجرایی
95 95-8-5 144147
پرداخت کمک هزینه فوت به کارمند پس از فوت نامادری تحت تکفل وی
 
95 95-8-2 140868
امکان ذخیره شدن مرخصی ناشی از تولد فرزند همسر زنان شاغل و مدت استفاده از آن
 
95 95-7-28 138487
تعیین مصادیق لزوم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد توسط دستگاه اجرایی بابت استمرار حقوق یا فوق العاده ها
95 95-6-16 110876
احتساب یا عدم احتساب فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در پاداش پایان خدمت
95
95-3-3 36118
حد نصاب تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده (32)  قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بکارگیری نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی
95 95-3-1 35187
امکان یا عدم امکان پرداخت فوق العاده مدیریت کارمندانی که بر اساس تصمیمات مدیریت دستگاه اجرایی تنزل مقام داشته اند
 
95 95-2-18 25268
احتساب یا عدم احتساب سابقه خدمت کارکنان قرارداد کار معین پس از تبدیل وضعیت
 
94
94-12-26 234527
انعقاد قرارداد با شرکت¬های خدماتی برای تأمین نیروی انسانی بصورت جمعی
 
94
94-10-2 146888
پرداخت مضاعف کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به همسر مستخدم متوفی که خودش نیز شاغل و یا بازنشسته است
94
94-10-2 143088
کسر حق بیمه ازکمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (مزایای رفاهی و انگیزه‌ای)
94
94-10-2 142754
 لحاظ و یا عدم لحاظ مرخصی بدون حقوق در سنوات خدمت کارکنان
 
94
94-7-28 138156
احتساب یا عدم‌احتساب فوق‌العاده ویژه در پاداش پایان خدمت کارمندان
94
94-5-7 74016
پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی
 
94
94-5-7 71071

تغییر صندوق بیمه‌ای فارغ‌التحصیلان دانشکده امور اقتصادی و دارایی

 
94
94-5-5 89542
نحوه انصراف از صندوق پس انداز کارکنان دولت
 

93

93-11-6 65183

       چگونگی تنظیم فرم های قرارداد انجام کار معین یا مشخص

 

93

93-11-6 109232
پرداخت فوق العاده تضمین به صاحب جمعان نقدی یا جنسی ماده  39 قانون استخدام کشوری
 

93

93-11-6 85347

نحوه و مبنای محاسبه غرامت دستمزد پرداختی در ایام بیماری کارکنان قراردادی

 

93

93-11-15 177594
تسری افزایش مرخصی زایمان مادران (9ماه) به کارکنان قراردادی - پرداخت حقوق و مزایای مستمر و حق بیمه کارکنان پیمانی و قراردادی در مدت زایمان توسط دستگاه های اجرایی و تعلق مرخصی به پدران
 

93

93-11-15 179553

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دانشگاه و ابهام در تسری حکم دادنامه شماره 429،428 مورخ 5/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مفاد ماده (37) قانون کار و تبصره ذیل آن

 

93

93-11-15 183364

پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند(4) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری به همه زنان

 

93

93-12-5 199905

احتساب یا عدم احتساب تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشور

 

93

93-12-5 200643

تغییر صندوق بازنشستگی از تامین اجتماعی به کشوری برای کارمندان رسمی و آزمایشی

 

93

93-12-11 206068

امکان برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند(10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان تابعه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل در استانها