جستجوی پیشرفته جستجو در وب
اهداف و وظایف

ذيحسابي  و اداره كل امور مالي  

 

- نظارت  بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها مطابق قوانين و مقررات

- نظارت  بر حفظ اسناد مالي ٬ سپرده ها٬   ضمانت نامه و اوراق بهادار

 - نگهداري  حساب اموال دولتي و نظارت براموال مزبور از طريق كنترل امناي اموال

- اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي

- انجام امور مربوط به افتتاح حسابهاي بانكي سازمان و مسدود نمودن آنها در صورت نياز

- اخذ وجه از خزانه براساس تخصيص هاي دريافتي در چارچوب موافقتنامه ها و ابلاغ به استانها برابر قوانين و مقررات

- بررسي و  رسيدگي  اسناد مالي و تطبيق آن با قوانين و مقررات و ثبت و نگهداري تضمينات لازم

-تامين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصيص يافته جاري ، عمراني و

-پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستقر ، ديون و ساير تعهدات وزارتخانه برطبق قوانين و مقررات مربوط

- ثبت و نگهداري حسابهاي مالي و ارتباط با ساير ارگانها و دستگاههاي اجرايي در چار چوب قوانين و مقررات

- رسيدگي ٬ نظارت و كنترل انبار گرداني ها در پايان سال مالي و نظارت بر صورتحسابهاي اموال ستاد

- اعزام كارشناسان مالي به ادارات كل استانها و رسيدگي به دفاتر ذيحساب و عاملين ذيحساب به منظور نظارت برحسن اجراي عمليات مالي ٬ اموال و ساير منابع

- نظارت بر تهيه گزارشهاي مالي دوره اي جهت ارائه به  مراجع ذيربط

- وصول سپرده ها و ارسال آن به حسابهاي مربوطه در خزانه و نگهداري حساب آنها تا زمان استرداد به ذينفع

- همكاري با دستگاههاي نظارتي و ارائه گزارشهاي لازم در چارچوب قوانين و مقررات

- نظارت بر بايگاني كامل و صحيح اسناد و مكاتبات امور مالي

- نظارت براجراي صحيح قراردادها برابر مفاد آنها در هنگام پرداخت مطابق ضوابط

- نظارت بر پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت مطابق قوانين و مقررات مربوطه

- تائيد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي احكام انتصاب آنها توسط سازمان و نظارت بر تحويل و تحول آنان

- پرداخت تنخواه گردان به مأموريني كه از طرف دستگاه اجرايي برابر قوانين و مقررات مجاز به دريافت
تنخواه گردان پرداخت هستند

- نظارت برحسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال در چار چوب قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مربوطه

- نظارت بر ثبت و ضبط سرفصلهاي حسابداري مربوط به  وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري مطابق قوانين و مقررات

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان و معاون اداري و پشتيباني درچارچوب قوانين و مقررات

.

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 2558 | بازديدکنندگان امروز: 110 | کل بازديدکنندگان: 159915 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2440 ثانيه