جستجوی پیشرفته جستجو در وب
اهداف و وظایف

وظايف  اداره كل ذیحسابی و امور مالي  :

 

-       اعمال نظارت مالي بر مصرف اعتبارات جاري و عمراني از نظر انطباق مخارج با قوانين و مقررات مربوط.

-       پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستقر ، ديون و ساير تعهدات وزارتخانه برطبق قوانين و مقررات مربوط.

-       تنظيم حساب ماهانه و نهايي اعتبارات جاري و عمراني و ساير حسابها و ارسال آن به مراجع ذيربط قانوني

-       نظارت برحفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول وزارتخانه و ثبت كامل مشخصات و اموال در دفاتر و نگهداري حساب و تهيه آمار هاي لازم در اين زمينه.

-       نظارت بر انجام وظايف امين اموال طبق مقررات .

-       صدور درخواست وجه مربوط به اعتبارات جاري ، عمراني و  بازنشستگي و سپرده ها طبق قوانين و مقررات.

-       تنظيم دفاتر و نگهداري حساب اعتبارات برحسب طبقه بنديهاي بودجه اي مندرج در قانون بودجه سالانه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي مورد نظر دستگاه.

-       تامين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصيص يافته جاري ، عمراني و .

-       نظارت بر تحويل و تحول وجوه درآمدها و ساير وجوه .

-       تهيه گزارشهاي لازم از وضعيت اعتبارات و عمليات مالي وزارتخانه .

-       رسيدگي به اسناد هزينه هاي وزارتخانه در چارچوب قوانين و مقررات .

-       انجام ساير امور محوله از طرف دستگاه.

بازديدکنندگان اين صفحه: 2459 | بازديدکنندگان امروز: 8 | کل بازديدکنندگان: 152897 | بازديدکنندگان آنلاین: 8 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2040 ثانيه